ჩვენს შესახებ

საქართველო განსაკუთრებით ბოლო წლების განმავლობაში გახდა ტურისტებისთის მიმზიდველი ქვეყანა. ჩვენი კომპანია ცდილობს თავისი მოკრძალებული წვლილი შეიტანოს ტურიზმის განვითარების სფეროში, რაც გამოიხატება მაღალი ხარისხის მომსახურეობაში.მომსახურეობის მაღალი ხარისხი გამოიხატება : ქვეყანაში ჩამოსული ტურისტებსა და სტუმრებისთვის შექმნილ მეგობრულ ატმოსფეროში,პროფესიონალიზმში . კომპანიაში მუშაობენ კვალიფიციური კადრები, რომლებთაც მრავალწლიანი გამოცდილება აქვთ ამ სფეროში მუშაობის და ტურისტებთან ურთიერთობის.კომპანიისთვის პრიორიტეტია გამართული და საქართველოს რელიეფზე მორგებული ავტომობილების შეთავაზება ,როგორც სტუმრებისთვის ასევე ტურისტებისთვის.ჩვენს კომპანიას დიდი გამოცდილება აქვს ოფიციალურ დელეგაციებთან მუშაობის.

ჩვენი კომპანიის მფლობელობაშია ,როგორც სედანის ასევე მაღალი განმავლობის ავტომობილები. კომპანიას მჭიდრო და ფართო ურთიერთობა აქვს რეგიონში არსებულ ტურისტულ კომპანიებთან, რაც საშუალებას აძლევს ჩვენ სტუმრებს იმოგზაურონ და თავი იგრძონ დაცულად მთელი რეგიონის მაშტაბით.ავტომობილის ქირაობისთვის საჭიროა , დამქირავებელმა გამოგვივზანოს თავისი პირადობისა და მართვის მოწმობის ასლები.ჩვენ მომხმარებლებს ვთავაზობთ ავტომობილისა და ჯანრმთელობის დაზღვევის სრულ პაკეტს.პაკეტი მოქმედებს აზერბაიჯანში , საქართველოში , თურქეთის რესპუბლიკასა და სასომხეთში. ჩვენ კონკურენტებისგან განხსხვავებით არ ვითხოვთ წინასწარი საგარანტიო თანხის შემოტანას.არ ვზღუდავთ მომხარებლებს კილომეტრაჯში და მძღოლების რაოდენობაში და რასაკვირველია დამატებით მძღოლზე არ უწევს მომხარებელს დამატებითი საფასურის გადახდა.ავტომობილის აყვანა ხდება კლიენტის სურვილისამებრ, როგორც აეროპორტებიდან, ასევე სასტუმბროებიდან და ჰოსტელებიდან.იჯარის ხელშკრულების გასაფორმებლად უნდა მობრძანდეს კლიენტი ჩვენს ოფისში, დაგვირეკოთ ან გამოგვივგავნოთ ელექტრონული შეტყობინება, სადაც მითითებული იქნება ინფორმაცია იჯარის ვადის შესახებ, ვადის გაგრძელებსი სურვილის შემთხვევაში აუცილებელია დაუკავშირდეს კომპანიის ერთ-ერთ წარმომადგენელს და ხელშეკრულება გამორფმდეს წერილობითი სახით, რომელშიც ორივე მხარე გამოხატავს თანხმობას ურთიერთობის გაგრძელებისთის. ანგარიშსწორება ხორცელდება ,როგორც საბანკო გადარიცხვით, ასევე ნაღდი ფულის შეტანით, მიიღება Visa, MasterCard, American Express-ოს პლასტიკური ბარათები.

ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს , დამქირავებელმა უნდა გამოიძახოს საპატრულო პოლიცია და მოახდინოს ინციდენტის დოკუმენტურად დაფიქსირება,არ უნდა გაამოძრაოს მანქანა საპატრულო ეკიპაჯის მოსვლამდე.

მანქანას კლიენტი აიყვანს სავსე ავზით და კომპანია კლიენტისგან ითხოვს მანქანის სავსე ავზით დაბრუნებას.ჩვენი დამქირაველბის სურვილისამებრ შეგვიძლია შევთავაზოთ მოხმარებლებს საბავშო სავარძელი და ასევე სრულიად უფასოდ ვთავაზობთ მათ GPS მოწყობილობებს.