ხ.დ.კ

თქვენი მომქმედი მართვის მოწმობა და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

ავტომობილით სარგებლობას 24 საათის განმავლობაში, დაზღვევის საფასურსი და ყველა სახელმწიფო გადასახადი.

იჯარის დღიურ ფასში შედის დაქირავებული ავტომობილის, მესამე პირის პასუხისმგებლობის, მძღოლისა და მგზავრების ჯანმრთელობის დაზღვევა.

დიახ, ჩვენ ვიტოვებთ დაზღვევის საგარანტიოს 200 აშშ დოლარის ოდენობით, რომელიც დაგიბრუნდებათ ავტომობილის ჩაბარებისთანავე, თუ ადგილი არ ექნება მისი დაზიანების ფაქტს.

მეორე მძღოლზე თქვენ არ იხდით დამატებით საფასურს.

კომპანიის ოფისიდან, აეროპორტიდან ან წინასწარ შეთანხმებული ადგილიდან.

იჯარის გასაგრძელებლად, შეგიძლიათ მობრძანდეთ ჩვენს ოფისში, დაგვირეკოთ ან გამოგვიგზავნოთ ელექტრონული შეტყობინება მისამართზე: info@tbilisocarrental.ge, სადაც მითითებული იქნება დეტალური ინფორმაცია იჯარის ვადის გაგრძელებასთან დაკავშირებით, ვადის გაგრძელება შეუძლებელია კომპანიის ვებ-გვერდიდან.

ანგარიშსწორება ხორციელდება როგორც საბანკო გადარიცხვით, ასევე ნაღდი ფულის შეტანით, მიიღება Visa, MasterCard, American Express–ის პლასტიკური ბარათები.

ავტომანქანის საგზაო–სატრანსპორტო შემთხვევის, ქურდობის, მექანიკური ან სხვა სახის დაზიანებისას,  დამქირავებელმა უნდა გამოიძახოს საპატრულო პოლიცია და მოახდინოს ინცინდენტის დოკუმენტურად დაფიქსირება. იგი უნდა დაუკავშირდეს შპს “TBILISO CAR RENTAL”–ის ან “ალდაგის” წარმომადგენელს, ტელეფონზე:  (995 32) 2444999  და აცნობოს მას ზემოაღნიშნული ფაქტის შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, სადაზღვევო კომპანია იხსნის ვალდებულებას ზარალის ანაზღაურებაზე.

მოთხოვნის შემთხვევაში კომპანია უზრუნველყოფს ავტომობილს საწვავის სავსე ავზით.

ვუზრუნველყოფთ წინასწარ მოთხოვნის შემთხვევაში.

ვუზრუნველყოფთ წინასწარ მოთხოვნის შემთხვევაში.